Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Vilken fråga inom politiken i Torsås tycker Ni är viktigast just nu?

För Moderaterna i Torsåsbygden är det viktigt att lyssna på kommuninvånarna och höra vad de vill att vi skall göra och inrikta oss på.

Vi moderater har ett ansvar att se till så att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter som en skola för kunskap, en trygg förskola, en värdig äldreomsorg. För att säkerställa detta krävs det att kommunens organisation moderniseras och effektiviseras. Valfrihet och kvalitet måste vara vägledande, i all verksamhet.

Torsås kommun behöver en politik som främjar tillväxt och som har en förståelse för näringslivets villkor och behov. Om kommunen ska kunna fortsätta att ge en god omsorg och välfärd, särskilt till de med störst behov av hjälp, måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och arbeta för att flera kan försörja sig genom arbete istället för bidrag. För att uppnå detta krävs det ledarskap och en vision om i vilken riktning man vill föra Torsås kommun.

  

Vi är redo att ta ansvaret för Torsås kommun. Vi har konkreta förslag för en bättre kommun. En kommun som klarar av att svara mot framtidens krav på både frihet och välfärd. 

 

  •   Samverkan över kommungränserna ska efterstävas.

  •   Utveckla Torsås till en miljömedveten och ekologisk hållbar kommun.

  •   Skapa goda förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv t.ex. regelbundna       företagsträffar och bra samarbete med kommunens förvaltningar.

  •   Kommunens resurser skall koncentreras till kärnverksamheten.

  •  Att sträva efter att hålla en låg kommunalskatt samtidigt skall den kommunala   servicen hålla en god kvalité.

 

 

 

7 aug 2014

Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar