Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Styrelsen Torsås Moderaterna

Styrelsen för Moderaterna i Torsås. 2014 – 2015.

 

 

Ordförande: Staffan Kromnow

V. Ordförande: Magnus Nilsén

 

Ledamot: Mona Magnusson

Ledamot: Magnus Svensson

Ledamot: Björn Ekelund

Ersättare: Charlotta Reineborg

Ersättare: Gunilla Ekelund

Självskriven ledamot: Mona Magnusson Gruppledare 

Moderat Kvinnoansvarig: Ulla Borgius

Moderata seniorer: Vakant

Revisor sammankallande: Tuulikki Åkesson 

Revisor ersättare: Peter Nielsen

Valberedning sammankallande: Anders Palmér

Valberedning: Patrik Reineborg

Sekreterare: Marie Palm

Val ledare: Mona Magnusson

V Val ledare: Staffan Kromnow

Kassör Fritz Schaefer

Medlemsansvarig: Marie Palm

Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar