Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Öppet brev till kommuninvånarna i Torsås kommun.

 Moderaterna i Torsås kommun tar idag ett mycket stort ansvar för politiken i kommunen och vi är redo att ta ännu större ansvar för Torsås kommun. Vi har konkreta förslag för en bättre kommun. En kommun som klarar av att svara mot framtidens krav på både frihet och välfärd.

Det är dags för en ny start för Torsås kommun.

Vi moderater har ett ansvar att se till så att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter som en skola för kunskap, en trygg förskola, en värdig äldreomsorg.

För att säkerställa detta krävs det att kommunens organisation moderniseras och effektiviseras. Valfrihet och kvalitet måste vara vägledande, i all verksamhet.

Torsås kommun behöver en politik som främjar tillväxt och som har en förståelse för näringslivets villkor och behov. Om kommunen ska kunna fortsätta att ge en god omsorg och välfärd, särskilt till de med störst behov av hjälp, måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och arbeta för att flera kan försörja sig genom arbete istället för bidrag.

För att uppnå detta krävs det ledarskap och en vision om i vilken riktning man vill föra Torsås kommun. Det är viktigt att lyssna på vad kommuninvånarna vill ha för sina skattepengar och att se till att kommunens organisation är effektiv och att vi har en budget i balans och att de ekonomiska ramarna för nämnderna följs.

Inom politiken måste man kunna lyssna på varandra och inte sätta prestige före nyttan, Det är viktigt att de resurser man har används på ett för kommuninvånarna ansvarsfullt sätt.

Staffan Kromnow

7 aug 2014

Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar