Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Mina Uppdrag

 

Ordförande och vice gruppledare för Torsåsbygdens Moderater.

Ledamot av kommunfullmäktige.

Ersättare kommunstyrelsen.

1: e vice ordf socialnämnden.

Ersättare Räddningstjänstförbundet. 

Borglig vigselförrättare.

Torsås, en kommun som är attraktiv att flytta till,

leva och verka i.

En viktig del av Moderaternas förnyelse i Torsås kommun är att närma sig politiken utifrån samhällsproblem så som människor upplever dem i vardagen. Vi vill att våra barn ska berikas med kunskaper, bli väl behandlade och utvecklas till ansvarstagande ungdomar i vår skola. Att våra äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera bra.

Vi Moderater har ett ansvar att se till så att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter. För att säkerställa detta krävs det att kommunens organisation och sätt att arbeta moderniseras och effektiviseras.

För oss som Moderater är det en självklarhet att man ska få välja. Vi vill fortsätta att stärka och utveckla valfriheten.

Vårt mål är att kvaliteten för medborgarna i kommunens verksamheter ska ligga bland de bästa vid en jämförelse med övriga kommuner i landet. Valfriheten ska vara stor och ligga i topp. Vi ska stå för utvecklad kvalitet i förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

All slags brottslighet som drabbar människan i hennes vardag måste bekämpas med kraft. Synbart små brott, som snatteri och skadegörelse, försämrar människors livskvalitet och skapar grogrund för annan, grövre kriminalitet.

 

Fem skäl att rösta på Moderaterna i Torsåsbygden.

 

  1. Alla skolor ska vara i toppklass: Vi arbetar för att alla elever ska få bästa tänkbara start i livet. Vi vill arbeta vidare för en skola med arbetsro och en utbildning där alla går ut med godkända betyg.

 

  1. Engagemang: Vi står för tydligt ledarskap och genom engagerade Ledamöter i styrelser och nämnder visar vi att våra idéer når fram.

 

  1. Ekonomi: Vi kompromissar inte med ansvaret för kommunens ekonomi och prioriterar skola, vård och omsorg före generösa bidragssystem.

 

  1. Arbete: Vi arbetar för att utveckla kommunen som skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen.

 

  1. Trygghet är mer än fler poliser: Vi arbetar för en politik som både angriper brottslighetens orsaker och reagerar med kraft när det begås brott.

 

Relaterad bildUPP

 

 

 

 

Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar