Med anledning av den tragiska misshandeln i Helsingborg en supporter avled.

Trygghet är inte bara fler poliser, utan vi måste reagera med kraft mot ökade

våldshandlingar. Vi kan inte tillåta att sådant här får hända. Man måste kunna

gå ut i sin stad och känna sig trygg, samt att denna förstörelse av allt i dess väg

inte kan accepteras. Det handlar om en grundsyn som måste läras in i unga år,

straffen för sådana här brott måste också vara betydligt hårdare.

Både gamla och unga skall kunna gå på arrangemang i trygghet. Låt oss inte

tillåta att städer vandaliseras före, efter eller under sådana här arrangemang.

Både samhälle och klubbar måste ta sitt ansvar.

Staffan Kromnow 

7 aug 2014