Blogg

Tack alla för det förtroende och stöd jag fått vid kommunvalet. Jag skall förvalta det väl. Skall bli fantastiskt roligt att vara med i politiken i Torsås kommun.

 

X Kryssa X
Staffan Kromnow
En stark röst för Torsås Kommun, sätt ett kryss för mig på valsedeln så får du en politiker du kan lita på.

Jag vill se till att alla tillåts växa i skolan och på arbetet, att kunskap och företagande främjas och att ohälsan minskar.

Vi skall inte ha för många elever i klasserna, viktigt att alla syns.

Jag vill se till att alla kan känna trygghet inför att bo och åldras i vår kommun.

Jag vill se till att kommunen har en ekonomi i balans, samt att vi har en effektiv förvaltningsorganisation.

Jag vill se till att ungdomarna får en meningsfull fritid.

 

Detta är resultatet av socialdemokratisk politik

I årets valrörelse med knappt två veckor kvar till valdagen 14 september kan man läsa vad socialdemokraterna vill.

”Kära framtid. Så heter Socialdemokraternas valmanifest för ett bättre Sverige. Det handlar om att nå målen om lägre arbetslöshet, en skola i europeisk toppklass samt bättre vård och minskade klyftor”.

Rösta på Moderaterna den 14 september För ett Sverige som klarat den ekonomiska krisen bäst i Europa. Ser till att det skapas jobb och en skola som våra barn kan få den kunskap som de behöver för att klara vuxenlivet.

Det är bara Alliansen som kan skapa ett bättre Sverige för alla.

Fokus på kunskap

Det fria skolvalet bidrar till en ökad mångfald i skolan. Dessutom är detta numera en självklar och positiv del av vardagen för många elever och deras föräldrar. Därför ser vi med stor oro på de förslag Socialdemokraterna för fram om att styra och inskränka den valfriheten.

Vi måste ta ansvar för hur skolsituationen ser ut i dagsläget och är alla överens om att vi måste arbeta för att stödja skolorna i att höja kvaliteten och framförallt öka likvärdigheten. Undervisningen och skolan måste ha tydliga kvalitetskrav precis som alla andra verksamheter. Forskning har även visat att det är lärarnas kompetens och kvaliteten på undervisningen som är det avgörande för att eleverna ska nå goda kunskapsresultat.

Vi är övertygade om att det är föräldrarna och eleverna som ska välja skola och inte staten eller kommunen, därför vill vi moderater ha kvar det fria skolvalet och som kommunpolitiker fortsätta att ha fokus på att skolorna håller en jämn och hög kvalitet.

 

Öppet brev till kommuninvånarna i Torsås kommun.

Moderaterna i Torsås kommun tar idag ett mycket stort ansvar för politiken i kommunen och vi är redo att ta ännu större ansvar för Torsås kommun.

Vi har konkreta förslag för en bättre kommun. En kommun som klarar av att svara mot framtidens krav på både frihet och välfärd. Det är dags för en ny start för Torsås kommun.

Vi moderater har ett ansvar att se till så att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter som en skola för kunskap, en trygg förskola, en värdig äldreomsorg.

För att säkerställa detta krävs det att kommunens organisation moderniseras och effektiviseras. Valfrihet och kvalitet måste vara vägledande, i all verksamhet.

Torsås kommun behöver en politik som främjar tillväxt och som har en förståelse för näringslivets villkor och behov. Om kommunen ska kunna fortsätta att ge en god omsorg och välfärd, särskilt till de med störst behov av hjälp, måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och arbeta för att flera kan försörja sig genom arbete istället för bidrag.

För att uppnå detta krävs det ledarskap och en vision om i vilken riktning man vill föra Torsås kommun. Det är viktigt att lyssna på vad kommuninvånarna vill ha för sina skattepengar och att se till att kommunens organisation är effektiv och att vi har en budget i balans och att de ekonomiska ramarna för nämnderna följs.

Inom politiken måste man kunna lyssna på varandra och inte sätta prestige före nyttan, Det är viktigt att de resurser man har används på ett för kommuninvånarna ansvarsfullt sätt.

Staffan Kromnow