Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Blogg

Är du en blivande politiker?

Är du engagerad, driftig och beredd att ta ansvar? 

Vill du vara med och arbeta för att Torsås kommun skall utvecklas och vara en bra plats att bo på även för våra barn och barnbarn?

Vi letar efter dig som är intresserad av samhällsfrågor och som gärna diskuterar politik med vänner och bekanta. Du behöver inte ha någon politisk erfarenhet sedan tidigare men du delar de grundläggande moderata värderingarna.

Så  bäste Moderat ta dig tid att komma  på ett

Informationsmöte den 2 april kl18 30 i Kommmunhuset!

Vi behöver dig och alla som sympatiserar med moderaterna. Vi behöver bli många fler och starkare! Försök värva nya medlemmar där du står och går!

Alla behövs inför valet 2022!

Hittills har vi haft stora framgångar genom valresultatet både denna och förra mandatperioden. Vi besitter de flesta  nämnder och styrelser. Härmed möjliggörs inflytande som är givande för oss och Torsås Kommun.

Och vad erbjuder vi?

Vi ger dig en möjlighet att lära känna Moderaterna i Torsås. Vi är idag en grupp människor med vitt skilda bakgrunder och erfarenhet.

Vi erbjuder utbildning, ett nätverk av aktiva politiker och en möjlighet att lära känna den politiska processen i kommun och region. 

Ditt deltagande kan vara starten på ett långt politiskt engagemang eller stanna vid en ny erfarenhet.

Vi ställer inga krav på ett framtida engagemang och utfärdar heller inte löften om uppdrag i framtiden. Vad som passar just dig kommer vi fram till gemensamt.

Verkar det intressant?

Skicka din intresseanmälan, helst via mail, till Torsåsmoderaterna via vår ordförande Staffan Kromnow. (staffan.kromnow@gmail.com)

Varmt välkommen!

Torsåsmoderaterna

 

Årsmöte 

Torsås Moderaterna

Tid: 2019-02-25 kl. 18.30

Plats: Kommunhuset Torsås

Efter avslutad årsmötesförhandling samt nomineringsstämma serveras en lättare förtäring.

Motioner till årsmötet måste vara Staffan Kromnow tillhanda senast 2019-02-15 på adress: Moderaterna c/o Staffan Kromnow Ekesvägen 8 385 51 Söderåkra.

Anmäl att Du/Ni kommer senast 2019-02-21 om du vill ha Förtäring. Till årsmötet behövs ingen anmälan.

Staffan Kromnow 0709-52 75 74
staffan.kromnow@gmail.com

 

 

 

Valsedel till Kommunvalet 2018

 

1

Mona Magnusson

Appleryd

2

Staffan Kromnow

Söderåkra

3

Anders Palmèr

Bergkvara

4

Magnus Nilsén

Söderåkra

5

Patrik Rejneborg

Bergkvara

6

Ewy Svensson

Slätafly

7

Bengt Rydahl

Söderåkra

8

Björn Ekelund

Söderåkra

9

Peter Nielsen

Bergkvara

10

Marie Johansson

Bergkvara

11

Magnus Svensson

Bergkvara

12

Marie Palm

Torsås

13

Povel Varga

Söderåkra

14

Ulla Borgius

Torsås

15

Gunilla Ekelund

Söderåkra

16

Ingegerd Tornegård

Slätafly

17

Tuulikki Åkesson

Bergkvara

 

Årsmöte och Nomineringsstämma

Torsås Moderaterna

Tid: 2018-02-25 kl. 16.00

Plats: Slätafly skola

Efter avslutad årsmötesförhandling samt nomineringsstämma serveras en lättare förtäring, kaffe och kaka.

Motioner till årsmötet måste vara Staffan Kromnow tillhanda senast 2017-02-15 på adress: Moderaterna c/o Staffan Kromnow Ekesvägen 8 385 51 Söderåkra.

Anmäl att Du/Ni kommer senast 2017-02-19 om du vill ha Förtäring/kaffe. Till årsmötet behövs ingen anmälan.

Staffan Kromnow 0709-52 75 74
staffan.kromnow@gmail.com

 

 

En viktig del av moderaternas arbete 2018 i Torsås är att närma sig politiken utifrån samhällsproblem så som människor upplever dem i vardagen. Vi vill att våra barn ska berikas med kunskaper, bli väl behandlade och utvecklas till ansvarstagande ungdomar i vår skola. Att våra äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera bra.

 

Vi moderater har ett ansvar att se till så att Torsås kommuninvånare får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter. Vi måste ha en ekonomi i balans, även inom den sociala verksamheten. Vi vill också fortsätta att stärka och utveckla valfriheten.

 

Vårt mål är att kvaliteten för medborgarna i kommunens verksamheter ska ligga bland de bästa vid en jämförelse med övriga kommuner i landet. Vi ska stå för utvecklad kvalitet i skolan, sjukvården och äldreomsorgen och att vi fortsätter arbetet med att få en bra förskola i Torsås, samt att vi får en ny matsal och förskola i Bergkvara.

 

All slags brottslighet som drabbar människan i hennes vardag måste bekämpas med kraft. Synbart små brott, som snatteri och skadegörelse, försämrar människors livskvalitet och skapar grogrund för annan, grövre kriminalitet.

 

Vi vill också att det byggs mer bostäder så att kommunen kan växa och skapa fler invånare och arbete.

Planarbetet i Bergkvara hamnområde är ett unikt tillfälle att få sjönära boende och där är det viktigt att planarbetet fortgår.

 

Med fler och bättre bostäder kan fler människor välja att flytta till Torsås kommun.

Företagen får enklare att rekrytera arbetskraft, unga får möjlighet att flytta hemifrån

och starta vuxenlivet.

 

Vi behöver en mångfald av nya boenden av god kvalitet och som folk har råd med.

Torsås bostads AB måste fortsätta underhållet av kommunens fastigheter.

 

Mona Magnusson M

Staffan Kromnow M

 

 

 

 

Tack alla för det förtroende och stöd jag fått vid kommunvalet. Jag skall förvalta det väl. Skall bli fantastiskt roligt att vara med i politiken i Torsås kommun.

 

X Kryssa X
Staffan Kromnow
En stark röst för Torsås Kommun, sätt ett kryss för mig på valsedeln så får du en politiker du kan lita på.

Jag vill se till att alla tillåts växa i skolan och på arbetet, att kunskap och företagande främjas och att ohälsan minskar.

Vi skall inte ha för många elever i klasserna, viktigt att alla syns.

Jag vill se till att alla kan känna trygghet inför att bo och åldras i vår kommun.

Jag vill se till att kommunen har en ekonomi i balans, samt att vi har en effektiv förvaltningsorganisation.

Jag vill se till att ungdomarna får en meningsfull fritid.

 

Detta är resultatet av socialdemokratisk politik

I årets valrörelse med knappt två veckor kvar till valdagen 14 september kan man läsa vad socialdemokraterna vill.

”Kära framtid. Så heter Socialdemokraternas valmanifest för ett bättre Sverige. Det handlar om att nå målen om lägre arbetslöshet, en skola i europeisk toppklass samt bättre vård och minskade klyftor”.

Rösta på Moderaterna den 14 september För ett Sverige som klarat den ekonomiska krisen bäst i Europa. Ser till att det skapas jobb och en skola som våra barn kan få den kunskap som de behöver för att klara vuxenlivet.

Det är bara Alliansen som kan skapa ett bättre Sverige för alla.

Fokus på kunskap

Det fria skolvalet bidrar till en ökad mångfald i skolan. Dessutom är detta numera en självklar och positiv del av vardagen för många elever och deras föräldrar. Därför ser vi med stor oro på de förslag Socialdemokraterna för fram om att styra och inskränka den valfriheten.

Vi måste ta ansvar för hur skolsituationen ser ut i dagsläget och är alla överens om att vi måste arbeta för att stödja skolorna i att höja kvaliteten och framförallt öka likvärdigheten. Undervisningen och skolan måste ha tydliga kvalitetskrav precis som alla andra verksamheter. Forskning har även visat att det är lärarnas kompetens och kvaliteten på undervisningen som är det avgörande för att eleverna ska nå goda kunskapsresultat.

Vi är övertygade om att det är föräldrarna och eleverna som ska välja skola och inte staten eller kommunen, därför vill vi moderater ha kvar det fria skolvalet och som kommunpolitiker fortsätta att ha fokus på att skolorna håller en jämn och hög kvalitet.

 

Öppet brev till kommuninvånarna i Torsås kommun.

Moderaterna i Torsås kommun tar idag ett mycket stort ansvar för politiken i kommunen och vi är redo att ta ännu större ansvar för Torsås kommun.

Vi har konkreta förslag för en bättre kommun. En kommun som klarar av att svara mot framtidens krav på både frihet och välfärd. Det är dags för en ny start för Torsås kommun.

Vi moderater har ett ansvar att se till så att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter som en skola för kunskap, en trygg förskola, en värdig äldreomsorg.

För att säkerställa detta krävs det att kommunens organisation moderniseras och effektiviseras. Valfrihet och kvalitet måste vara vägledande, i all verksamhet.

Torsås kommun behöver en politik som främjar tillväxt och som har en förståelse för näringslivets villkor och behov. Om kommunen ska kunna fortsätta att ge en god omsorg och välfärd, särskilt till de med störst behov av hjälp, måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och arbeta för att flera kan försörja sig genom arbete istället för bidrag.

För att uppnå detta krävs det ledarskap och en vision om i vilken riktning man vill föra Torsås kommun. Det är viktigt att lyssna på vad kommuninvånarna vill ha för sina skattepengar och att se till att kommunens organisation är effektiv och att vi har en budget i balans och att de ekonomiska ramarna för nämnderna följs.

Inom politiken måste man kunna lyssna på varandra och inte sätta prestige före nyttan, Det är viktigt att de resurser man har används på ett för kommuninvånarna ansvarsfullt sätt.

Staffan Kromnow

Relaterad bildUPP

Välkommen

Välkommen till www.staffankromnow.n.nu.

Bildresultat för facebookFacebook 

Nyhetsbrev

Länkar